SLOVENSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ: 1. ČERVENCE 2016 – 31. PROSINCE 2016

13.09.2016: Od 1. července 2016 do 31. prosince 2016 probíhalo slovenské předsednictví v Radě EU. Slovensko se předsednictví ujalo poprvé. Zájmem Slovenska bylo nepůsobit pouze jako krizový management Evropské unie po červnovém referendu ve Velké Británii, ale snažit se současně o pozitivní agendu a udržitelná řešení v oblastech, kde je možná shoda v rámci Evropské unie.
Určujícím rámcem pro priority Slovenska v Radě Evropské unie byl 18 ti měsíční program tzv. „předsednické trojky“ – tím je program pro tři po sobě jdoucí předsednické země  (Nizozemsko, Slovensko a Malta) pro období leden 2016 – červen 2017, a strategická agenda Evropské rady a Evropského parlamentu. Běžná agenda však byla dotčena důsledky tzv. Brexitu – tj. rozhodnutí občanů Velké Británie o vystoupení z Evropské unie.
 
Hlavní principy, kterými se slovenské předsednictví řídilo, byly tři – dosáhnout konkrétních výsledků, překonávat a zastavit fragmentaci lepším propojením členských zemí na vnitřním trhu a zaměřit se na občana s cílem překonat odcizení Evropské unie od občanů.
 
Předsednictví se zaměřovalo na následující čtyři priority:
  • hospodářsky silná Evropa;
  • moderní evropský trh (se zaměřením zejména na energetickou unii a digitální vnitřní trh);
  • udržitelná migrační a azylová politika;
  • globálně angažovaná Evropa.
 
Oficiální stránky slovenského předsednictví: http://www.eu2016.sk/