MALTSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ: 1. LEDNA 2017 – 30. ČERVNA 2017

02.01.2017: Předsednictví v Radě EU se 1. ledna 2017 po Slovensku ujala Malta, jak populací, tak rozlohou nejmenší stát EU. Pro Maltu jde o první předsednictví od vstupu do EU v roce 2004. Maltské předsednictví (MT PRES) zveřejnilo dne 9. ledna 2017 svůj program. Priority MT PRES vycházejí z cíle, kterým je obnovení důvěry v EU, z potřeby dialogu a reflexe ohledně budoucnosti EU, jakož i z aktuálních témat souvisejících s migrací, bezpečností a ekonomikou.
V průběhu nadcházejících 6 měsíců se předsednictví zaměří na 6 klíčových oblastí:
  • migrace
  • jednotný trh
  • bezpečnost
  • sociální začleňování
  • evropské sousedství
  • námořní odvětví
 
Vedle sektorových témat bude jedním z hlavních úkolů MT PRES proces vystoupení Spojeného království z EU. MT PRES vidí svou hlavní roli ve spuštění procedur odsouhlasených ve formátu EU-27 na Evropské radě konané v prosinci 2016. S otázkou odchodu UK z EU úzce souvisí i proces budoucího směřování EU. V tomto procesu budou významné dva neformální summity konané během MT PRES: první ve Vallettě (3 února), který bude navazovat na neformální summit EU-27 konaný v září 2016 v Bratislavě, a druhý v Římě (březen), jenž by měl být novým impulsem pro posílení evropské integrace po brexitu a měl by proto vyslat jasné ideály a vize.