MALTSKÉ PŘEDSEDNICTVÍ: 1. LEDNA 2017 – 30. ČERVNA 2017

Předsednictví v Radě EU se 1. ledna 2017 po Slovensku ujala Malta, jak populací, tak rozlohou nejmenší stát EU. Pro Maltu jde o první předsednictví od vstupu do EU v roce 2004. Maltské předsednictví (MT PRES) zveřejnilo dne 9. ledna 2017 svůj program. Priority MT PRES vycházejí z cíle, kterým je obnovení důvěry v EU, z potřeby dialogu a reflexe ohledně budoucnosti EU, jakož i z aktuálních témat souvisejících s migrací, bezpečností a ekonomikou.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena