Aktuální předsednictví v Radě EU

Termínem předsednictví se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Tuto pozici si členské státy předávají po 6 měsících. Předsednictví je považováno za jeden z klíčových nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých zemí Evropské unie a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie.
Jednotlivé členské státy se pravidelně v předsedání střídají. Díky této možnosti tak mají jedinečnou příležitost ke zviditelnění problematiky Evropské unie a zároveň mohou přispět ke zvýšení prestiže své země. Každý předsedající stát předkládá na začátku svého funkčního období Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu program hlavních cílů, kterých hodlá v průběhu svého působení v roli předsedající země dosáhnout. Předsedající členský stár svolává a řídí veškerá jednání Rady Evropské unie, usiluje o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů a jménem Evropské unie a jedná s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Předsedající země také zastupuje Radu Evropské unie při kontaktech s ostatními evropskými institucemi, zejména s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
 
Nadcházející předsednictví zemí do roku 2028
 
Malta:                          leden – červen 2017
Estonsko:                    červenec – prosinec 2017
Bulharsko:                   leden – červen 2018
Rakousko:                červenec – prosinec 2018
Rumunsko:                 leden – červen 2019
Finsko:                         červenec – prosinec 2019
Chorvatsko:               leden – červen 2020
Německo:                  červenec – prosinec 2020
Portugalsko:         leden – červen 2021
Slovinsko:                  červenec – prosinec 2021
Francie:                   leden – červen 2022
Česká republika:    červenec – prosinec 2022
Švédsko:                leden – červen 2023
Španělsko:                  červenec – prosinec 2023
Belgie:                        leden – červen 2024
Maďarsko:                 červenec – prosinec 2024
Polsko:                     leden – červen 2025
Dánsko:                      červenec – prosinec 2025
Kypr:                          leden – červen 2026
Irsko:                          červenec – prosinec 2026
Litva:                         leden – červen 2027
Řecko:                       červenec – prosinec 2027
Itálie:               leden – červen 2028
Lotyšsko:                 červenec – prosinec 2028
 
 

20. června 2017: Dne 1. července 2017 vystřídalo Estonsko Maltu a převzalo tak předsednictví v Radě EU. Estonsko se předsednictví ujalo namísto Velké Británie, která se po referendu o vystoupení z EU předsednictví vzdala ...

2. ledna 2017: Předsednictví v Radě EU se 1. ledna 2017 po Slovensku ujala Malta, jak populací, tak rozlohou nejmenší stát EU. Pro Maltu jde o první předsednictví od vstupu do EU v roce 2004. Maltské předsednictví (MT PRES ...

13. září 2016: Od 1. července 2016 do 31. prosince 2016 probíhalo slovenské předsednictví v Radě EU. Slovensko se předsednictví ujalo poprvé. Zájmem Slovenska bylo nepůsobit pouze jako krizový management Evropské unie po červnovém ...

13. září 2016: Roli předsednictví Rady Evropské unie v první polovině roku 2016 plnilo Nizozemsko - země, která byla u samých počátků evropské integrace.

13. září 2016: Lucemburské předsednictví ve snaze navázat na strategické dokumenty Evropské rady (Strategická agenda pro Unii v čase změn) a Evropské komise (Pracovní program Komise pro rok 2015) svůj program, ve srovnání s ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven