Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Spolupráce v rámci EU > Aktuální předsednictví v Radě EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Termínem předsednictví se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Tento post si členské státy předávají po 6 měsících.
Předsednictví je považováno za jeden z nejdůležitějších nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých zemí EU a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie. Jednotlivé členské státy se pravidelně v předsedání střídají. Díky této možnosti tak mají jedinečnou příležitost ke zviditelnění problematiky evropské integrace a zároveň mohou přispět ke zvýšení prestiže své země.Každý předsedající stát předloží na začátku svého funkčního období Radě EU a Evropskému parlamentu program hlavních cílů, kterých hodlá v průběhu svého působení dosáhnout. Předsedající země svolává a řídí veškerá jednání Rady EU, usiluje o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů a jménem Evropské unie a jedná s rozvojovými zeměmi a mezinárodními organizacemi. Rovněž také zastupuje Radu EU při kontaktech s ostatními institucemi Evropské unie, zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.


 

4. ledna 2016: Předsednictví Rady EU se 1. ledna po Lucembursku ujalo Nizozemsko, země, která byla u samých počátků evropské integrace. Priority Nizozemska v Radě EU vychází z 18-tříměsíčního programu předsednického tria ...

1. července 2015: Lucemburské předsednictví Rady zveřejnilo dne 24. června svůj program. Ve snaze navázat na dosavadní strategické dokumenty Evropské rady (Strategická agenda pro Unii v čase změn) a Evropské komise (Pracovní program ...

5. ledna 2015: Dne 1. ledna 2015 se Lotyšsko poprvé ujalo předsednictví v Radě EU. Své priority pro první polovinu roku 2015 oficiálně představila lotyšská premiérka Laimdota Straujumaová na plenárním zasedání Evropského parlamentu ...

18. srpna 2014: Itálie začala 1. července předsedat Radě EU už podvanácté. Priority jejího předsednictví vychází ze společného pracovního programu nového předsednického tria (Itálie, Lotyšsko, Lucembursko). Mottem je „Fresh Start“ ( ...

20. ledna 2014: 7. ledna 2014 Řecko představilo program na nadcházejících šest měsíců svého předsednictví Rady EU. Priority z velké části vycházejí ze společného pracovního programu předsednického Tria (Irsko, Litva, Řecko), který ...

31. července 2013: Litva zveřejnila program na nadcházejících šest měsíců svého předsednictví Rady (dále „LT PRES“). Priority z velké části vychází ze společného pracovního programu současného předsednického tria (Irsko, Litva, Řecko), ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven