Jste zde: Úvodní strana > Evropská unie > Kohezní politika EU > Aktuální předsednictví v Radě EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Pod pojmem předsednictví se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Toto privilegium se střídá po šesti měsících. Předsednictví je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých členských zemí EU a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie. Proto se země pravidelně v předsedání střídají, aby měly všechny stejnou možnost usměrňovat vývoj unie podle vlastní představy. Předsednictví také dává jedinečnou příležitost ke zviditelnění problematiky evropské integrace v předsedající zemi a ke zvýšení prestiže předsedající země v unii.

Každá předsedající země na začátku svého funkčního období předloží Radě EU a Evropskému parlamentu program hlavních cílů, kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout. Tyto cíle zpravidla vycházejí z aktuální situace a problémů, kterým EU v daném období čelí nebo které jsou z hlediska země prioritní.

Předsedající země svolává a řídí veškerá jednání Rady EU, usiluje o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů a jménem Evropské unie a jedná se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Rovněž také zastupuje Radu EU při kontaktech s ostatními institucemi Evropské unie, zejména pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.   

Vedle vlastního půlročního programu každé předsednické země existuje ještě "program tří předsednictví", jehož obsah je určujícím rámcem pro tři po sobě jdoucí předsednické země na období osmnácti měsíců. Poprvé měli možnost program tří předsednictví představit Němci společně s Portugalci a Slovinci v roce 2006.

Česká republika předsedala Radě EU od 1. ledna do 30. června 2009. Koordinaci přípravy a průběhu českého předsednictví zajišťoval Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti při Úřadu vlády. Česká republika byla po Slovinsku teprve druhým „novým" členským státem, který měl možnost řídit Radu Evropské unie. Šestiměsíční české předsednictví tvořilo součást osmnáctiměsíčního předsednického „tria" Francie, České republiky a Švédska.

 

5. ledna 2015: Dne 1. ledna 2015 se Lotyšsko poprvé ujalo předsednictví v Radě EU. Své priority pro první polovinu roku 2015 oficiálně představila lotyšská premiérka Laimdota Straujumaová na plenárním zasedání Evropského parlamentu ...

18. srpna 2014: Itálie začala 1. července předsedat Radě EU už podvanácté. Priority jejího předsednictví vychází ze společného pracovního programu nového předsednického tria (Itálie, Lotyšsko, Lucembursko). Mottem je „Fresh Start“ ( ...

20. ledna 2014: 7. ledna 2014 Řecko představilo program na nadcházejících šest měsíců svého předsednictví Rady EU. Priority z velké části vycházejí ze společného pracovního programu předsednického Tria (Irsko, Litva, Řecko), který ...

31. července 2013: Litva zveřejnila program na nadcházejících šest měsíců svého předsednictví Rady (dále „LT PRES“). Priority z velké části vychází ze společného pracovního programu současného předsednického tria (Irsko, Litva, Řecko), ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven